Ziekte en verlof

Verlof en absentie

Ziekmelden en verlof aanvragen via de ouderapp van Basisonline

Het aanvragen van buitengewoon verlof kan via de ouderapp van Basisonline. Hetzelfde geldt voor ziekmeldingen of andere absentie. Je hoeft daarvoor niet meer te bellen naar school. Het mag natuurlijk wel, zeker als je twijfelt, vragen hebt of een uitgebreidere toelichting wilt geven.

In de app op je telefoon of via de website https://ouders.basisonline.nl kun je gebruik maken van de functie 'Absenties & verlof'. Wanneer je dat opent, staat hij automatisch op absentie (ziekte e.d.) en niet op verlof. Om verlof aan te vragen, moet je eerst die optie kiezen.

Verlof en absentie: wat is het verschil?

Absentie gaat over ziekte en bijv. de tandarts, het ziekenhuis, de ortho, een begrafenis. Die afwezigheid wordt gemeld. Die melding komt ter kennisgeving terecht bij de eigen leerkracht, niet bij de directie. Je kunt de melding alleen versturen als je de reden aangeeft. Je krijgt geen verklaring van akkoord, omdat absentie eigenlijk altijd overmacht of noodzaak is. Alleen als de leerkracht aanvullende vragen heeft, zal die contact opnemen.

Verlof moet bij de directie worden aangevraagd. De school moet daar wel of geen toestemming voor geven. Dat gaat bijvoorbeeld over jubilea, een bruiloft, vakantie buiten de schoolvakantie, pensionering van opa of een lintje voor oma. Het aanvragen van verlof moet en kan haast altijd ruim van tevoren gebeuren. Verlofaanvragen worden behandeld door de directie. Die geeft akkoord of geen akkoord, met een motivering. Die ontvangt je in de app van Basisonline.

Verlof buiten de schoolvakanties
Verlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn er maar heel weinig: alleen als je vanwege de aard van je beroep of bedrijf aannemelijk kunt maken dat er in geen enkele andere schoolvakantie een gezinsvakantie mogelijk is. Dat wordt altijd in een persoonlijk gesprek besproken.