Hoofdluis

De bestrijding van hoofdluis zien we als een verantwoordelijkheid van ouders. Als school voelen we ons verantwoordelijk voor het tegengaan van verspreiding op school. Op school hanteren we het volgende beleid:

  • Voorafgaand aan iedere schoolvakantie roept school de ouders op om hun kind aan het eind van de vakantie te controleren op hoofdluis. We gebruiken daarvoor dit instructiefilmpje en deze folder van de GGD/RIVM.
  • School vraagt ouders om het bij de leerkracht te melden als hun kind hoofdluis en/of neten heeft.
  • De leerkracht of de schoolleiding:
  • Als er een hardnekkig hoofdluisprobleem is in één of meer groepen, wordt er opgeschaald: de schoolleiding benadert de betreffende ouders om te informeren naar de aanpak thuis en om hulp aan te bieden, bijv. van de GGD.