Klachtenregeling

Interne contactpersoon en anti-pestcoördinator

Voor leerlingen, medewerkers en ouders is er een interne contactpersoon op school. De interne contactpersoon kan bemiddelen of doorverwijzen als er vertrouwelijke zaken of conflicten zijn die niet met de leerkracht, intern begeleider of directie opgelost kunnen worden.

Naam en contactgegevens:
Melanie van der Hoeven
m.vdhoeven@dehoeksteencbs.nl

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt betrokkenen bij de school die te maken krijgen met een traumatische gebeurtenis of die last hebben van ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik of discriminatie. In overleg met betrokken wordt nagegaan welke oplossingen er mogelijk en nodig zijn, zowel formeel als informeel.

Voor de externe vertrouwenspersoon van de school kan contact worden opgenomen met GGD West Brabant op telefoonnummer 088-639 20 51.

Klachtencommissie

De Hoeksteen is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
www.gcbo.nl