Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team bij praktische zaken en evenementen. Ook dient de OR als klankbord voor de schoolleiding. In de Ouderraad zitten ouders die graag organiseren, creatief zijn, die soms onder schooltijd en soms 's avonds tijd vrij kunnen maken en die de identiteit van de school een warm hart toedragen.