Visie

Visie

Samen veelkleurig groeien

Op De Hoeksteen streven we ernaar dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke mensen, die vertrouwd zijn met het christelijk geloof. We werken aan gezonde en veilige relaties. Die zijn een voorwaarde om tot leren te komen.

De ontwikkeling van ieder leerling vraagt passend onderwijs, omdat ieder kind uniek is. De einddoelen zijn niet voor alle leerlingen gelijk, omdat kinderen verschillen in capaciteiten en talenten. De waarde van leerprestaties zien we in het licht van de mogelijkheden van het individuele kind.

Op De Hoeksteen is leren en ontwikkelen ook een groepsproces. De basis voor de organisatie van ons onderwijs is de leerstofjaarklas. Kinderen leren met elkaar en van elkaar. Binnen de context van de klas zorgt de leerkracht samen met ondersteunend personeel voor maatwerk in de leerstof.

De ontwikkeling van basisvaardigheden is erop gericht dat kinderen na de basisschool naar een passende vervolgschool doorstromen. Behalve aan de basisvaardigheden werken we aan een brede vorming op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldori├źntatie, burgerschap en culturele vorming. De godsdienstige vorming en de christelijke waarden zijn verweven in ons onderwijs en het schoolleven.