Excursies

Het is gebruikelijk op onze school dat we met de kinderen op excursie gaan. Dit is erg leuk en leerzaam! We bezoeken bedrijven, natuurgebieden of leren dingen over bijvoorbeeld bepaalde beroepen.

Vaak is het niet mogelijk om dit te voet met alleen één leerkracht te doen. Daarom hebben we de hulp van ouders/verzorgers nodig. Zij worden regelmatig gevraagd om te begeleiden en/of te rijden naar diverse locaties. Om dit goed te laten verlopen hebben we een 'Protocol excursies' opgesteld.