Kinderen zitten op school om te leren. Het is belangrijk om die ontwikkeling goed te volgen. Dit beoordelen wij systematisch. Dit doen wij onder andere door dagelijkse correctie, observatie, beurten, toetsen, Leerlingvolgsysteem, Entreetoetsen en het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor kinderen met specifieke behoeften bieden wij extra begeleiding.
Wij maken bijvoorbeeld gebruik van:
 

  • Remedial Teaching (RT)
  • School video-Interactie Begeleiding (SVIB)
  • Sociale Vaardigheids (SOVA) lessen
  • Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
  • Ontdekkersclub (groep 2 en 3)
  • Plusgroep (groep 5 t/m 8)
  • Plusklas (groep 7 en 8)
  • Levelwerk (groep 4 t/m 8)

Dit alles wordt gecoördineerd door onze Interne Begeleiders (IB-ers).

Elke basisschool is aangesloten bij een SamenWerkingsVerband (SWV).
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena. Indien nodig hebben de IB-ers overleg met de orthopedagoge vanuit het Samenwerkingsverband.(externe begeleider) Dan worden kinderen besproken en adviezen gegeven voor de verdere begeleiding.